حمید زمانی


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من حمید زمانی هستم!

سلام

من حمید زمانی یه شیرازی خون‌گرمم. بازنشسته اداره برقم، عاشق پیاده‌روی و وقت‌گذرانی در ارتفاعات و مناطق خوش آب‌وهوام. آشنا شدن با افراد و فرهنگ‌های مختلف رو دوست دارم و همیشه سعی کردم به هم‌وطن‌هام در حد توانم کمک کنم.