راضیه صحراگرد


سلام من راضیه صحراگرد هستم!

سلام .من به اتفاق خانواده ام خوشحالم که میزبان .مهمان عزیزی چون شماهستم .امید بران است مدت زمانی که میزبان شما عزیزان هستیم بتوانیم خاطره خوشی رابرای شما رقم بزنیم. راستی ادرس ما توشهرنیریز نیست .درمنطقه اباده طشک.روستای تاریخی دهمورد میباشد